Open vacancy Åbo stad

Hälsocentralläkare

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Hälsovårdsservice, Öppenvården inom hälsovårdsservicen, Övrig läkarservice, Läkarna inom förebyggande hälsovårdÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-30-113-17
Sista ansökningsdag: 
9.5.2017 15.00
Lön: 
4 312,81 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.9.2017
Arbetsbeskrivning

Studerandehälsovården i Åbo stad ansvarar för studerandehälsovården för studerande på yrkeshögskolorna och andra stadiets läroverk i regionen. I samarbete med hälsostationerna sköter studerandehälsovården också de studerandes sjukvård. Läkarna arbetar i läroverk eller centraliserat vid enheten på Tavastgatan 10 i tätt samarbete med sjukskötarna inom studerandehälsovården. Läkarens arbete baserar sig på de uppgifter som bestäms i hälso- och sjukvårdslagen och statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (388/2011). Arbetet främjar hälsa och välmående och innehåller lagstadgade hälsogranskningar av studerande. Till studerandehälsovårdens tjänster hör dock även behandling av sjukdomar.

Som läkare inom studerandehälsovården hör du till den förebyggande hälsovårdens läkarenhet. Vår en-het har 15 läkare som arbetar på rådgivningsbyråer och inom skol- och studerandehälsovården i Åbo stad. Därtill gör hälsocentralläkarna cirka en tredjedel av det krävande arbetet inom den förebyggande hälsovården.

Behörighetsvillkoren uppfyller en legitimerad läkare med allmänläkarrättigheter.

Därtill förutsätts goda kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska.

Förtrogenhet med arbete med unga och unga vuxna och/eller tidigare arbetserfarenhet inom studerandehälsovården anses som en fördel.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

överläkare Hannele Kallio, hannele.kallio@turku.fi, tfn 040 769 8173
ansvarig läkare Satu Hedborg, satu.hedborg@turku.fi, tfn 040 077 2981

Inlämning av ansökan: Ansökan ska i första hand lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, Registratorskontoret, PB 670, 20101 Åbo