Open vacancy Vasa sjukvårdsdistrikt

Fältchef (2), prehospital vård

Vasa sjukvårdsdistriktVasa sjukvårdsdistriktVasa
Arbetsnyckel: 
VSHP-10-8-17
Sista ansökningsdag: 
14.5.2017 23.59
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi söker
två fältchefer till serviceområdet för akutvård, placering till en början vid enheten för prehospital vård.

Fältchefens centrala uppgift är att:
- i egenskap av förstavårdare på vårdnivå delta i skötseln av de uppgifter som hör till den prehospitala akutsjukvården
- i situationer med flera verksamma enheter och myndigheter besluta om hur prehospitala akutsjukvårdsenheter och övriga ambulanser som finns inom fältchefens eget verksamhetsområde används i skötseln av prehospitala akutsjukvårdsuppdrag
- stöda nödcentralen i situationer där man måste avvika från de överenskomna anvisningar som sjukvårdsdistriktet och nödcentralen fastställt på förhand för den dagliga verksamheten, såsom i situationer där efterfrågan på prehospitala akutsjukvårdstjänster överstiger de förefintliga resurserna.
Vi värdesätter erfarenhet av arbete inom den prehospitala akutsjukvården och erfarenhet av operativt ledarskap inom den prehospitala akutsjukvården samt lokalkännedom.

Behörighetskrav: förstavårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller legitimerad sjukskötare som har avlagt en studiehelhet inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå omfattande minst 30 sp och specialiseringsstudier i ledning av prehospital akutsjukvård (30 sp).
Språkkunskapsfordringar: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av befattningen förete godtagbart friskhetsintyg.

Prövotid tillämpas.

Organisationsbeskrivning

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2 400 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Kontaktuppgifter

Förstavårdschef Risto Vesanto
Tel. 044 323 1457
Överskötare Saija Seppelin
Tel. 040 653 1726

fornamn.efternamn@vshp.fi