Så här söker du lediga jobb i Kuntarekry

I Kuntarekry.fi-tjänsten finns ständigt tusentals lediga jobb. Här hittar du kommunsektorns jobb runtom i landet  och skapar och skickar din elektroniska ansökan bekvämt.

Tips när du söker jobb

Behörigheter

Arbetsgivaren kan i arbetsplatsannonsen definiera behörigheterna som krävs för uppgiften. Behörighetsvillkoren omfattar vissa reglerade urvalskriterier för offentliga anställningsförhållanden. Kom ihåg att bokföra dina kvalifikationer noga.

Sök skriftligt

När du söker en tjänst ska det enligt lagen ske skriftligt. En elektronisk ansökan är en skriftlig ansökan. En öppen ansökan räcker inte eftersom man i ansökan ska definiera vilken tjänst man söker

Ansökningstidens slut

Ansökningstiden omfattar förutom datum även klockslag när de elektroniska ansökningsblanketterna stängs. Skicka in din ansökan i tid.

Ansökningarna är offentliga

Ansökningar som lämnats in till kommunala arbetsgivare är offentliga. Du kan önska att ditt namn inte publiceras bland sökanden.  Arbetsgivaren får ge namnuppgiften endast om någon så speciellt kräver. Även sökandejämförelsen är offentlig.  Jämförelsen innehåller information om sökandens utbildning, arbetserfarenhet samt behörigheter.

Rekryteringsprocessens beslut beträffande tjänster styrs av kommunallagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Information om vem som väljs till tjänsten ska sändas till sökanden. Läs mer om lagen om kommunala tjänsteinnehavare.