Kontaktuppgifter

Sökanden, kontakta arbetsgivaren

Om du har frågor som gäller jobbsökningen eller användningen av Kuntarekry, kontakta arbetsgivaren vars jobb du tänker söka.  

Arbetsgivarens kontaktuppgifter finns i arbetsplatsannonsen. Av arbetsgivaren får du råd och svar på eventuella frågor som uppstår.

FCG Talent Oy
Osmovägen 34, 00610 Helsingfors
PB 950, 00601 Helsingfors
www.kuntarekry.fi

Kontaktuppgifter för arbetsgivare >