Open vacancy Stöd- och kunskapscentret Eskoo

Ohjaaja (sijaisuudet)

Stöd- och kunskapscentret EskooEskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymäSeinäjoki, Kristinestad, Jakobstad, Vasa
Arbetsnyckel: 
1252
Första ansökningsdag: 
19.1.2011
Sista ansökningsdag: 
31.12.2017 00.00
Lön: 
KVTES:n mukainen
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Deltidsarbete
Skiftarbete
Timjobb
Sommarjobb
Anställningens längd: 
Vikariat
Arbetsbeskrivning

Sinä sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut tai alan opiskelija.
Tervetuloa työskentelemään kehittyvään ja moniammatilliseen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymään.

Ohjaajien sijaisuuksia on tarjolla kuntayhtymän eri yksiköissä. Toiminnassamme korostuvat laadukkaat kokonaisvaltaiset vammaispalvelut.

Ohjaajan työhön kuuluu eri-ikäisten kehitysvammaisten asiakkaiden ja asukkaiden ohjaus sekä elämänhallinnan tukeminen. Työ voi olla päivä- tai vuorotyötä.

Olet hakemamme henkilö jos sinulla on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus tai olet alan opiskelija.

Organisationsbeskrivning

Tarjoamme kehitysvammaisille ja muille itsenäisessä elämässä tukea ja apua haluaville erilaisia palveluita.

Palvelujemme painopisteenä on kehitysvammaisten erityishuolto, mutta tarjoamme palveluja myös muille erityisryhmille.

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on
- edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista
- edistää hänen itsenäistä toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä
- turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito

Toiminta-alueemme kattaa sekä Etelä-Pohjanmaan että Pohjanmaan.
Päätoimipisteemme Eskoon palvelukeskus sijaitsee Seinäjoella.

Kontaktuppgifter

Eskoon sijaisrekrytointi, eskoorekry@eskoo.fi, p. 044 415 6915

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi kautta