Open vacancy Stöd- och kunskapscentret Eskoo

Suurtalouskokki (sijaisuudet)

Stöd- och kunskapscentret EskooEskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymäSeinäjoki
Arbetsnyckel: 
1858
Första ansökningsdag: 
25.2.2011
Sista ansökningsdag: 
31.12.2017 00.00
Lön: 
KVTES:n mukainen
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Deltidsarbete
Timjobb
Sommarjobb
Anställningens längd: 
Vikariat
Arbetsbeskrivning

Sinä toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittanut tai alan opiskelija. Tervetuloa työskentelemään kehittyvään ja moniammatilliseen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymään.
Toiminnassamme korostuvat laadukkaat kokonaisvaltaiset vammaispalvelut. Suurtalouskokin sijaisuuksia on tarjolla kuntayhtymän ravitsemiskeskuksessa.

Suurtalouskokin työhön kuuluu ruokapalvelujen tuottaminen asukkaille, asiakkaille sekä henkilökunnalle, koulutus-, kokous- ym. vierasruokatilauksista vastaaminen sekä dieettikeittäjän tehtävät.

Olet hakemamme henkilö jos sinulla on toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai olet alan opiskelija.

Työ edellyttää ammatillista työkokemusta ja alan erityisosaamista.

Organisationsbeskrivning

Tarjoamme kehitysvammaisille ja muille itsenäisessä elämässä tukea ja apua haluaville erilaisia palveluita.

Palvelujemme painopisteenä on kehitysvammaisten erityishuolto, mutta tarjoamme palveluja myös muille erityisryhmille.

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on
- edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista
- edistää hänen itsenäistä toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä
- turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito

Toiminta-alueemme kattaa sekä Etelä-Pohjanmaan että Pohjanmaan.
Päätoimipisteemme Eskoon palvelukeskus sijaitsee Seinäjoella.

Kontaktuppgifter

Eskoon sijaisrekrytointi, eskoorekry@eskoo.fi p.044 415 6915
Maarit Salmela, ravitsemispäällikkö, maarit.salmela@eskoo.fi, p. 044 415 6736

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi kautta