Open vacancy Lojo stad

Tandskötare

Lojo stadLojo stad, Välfärd, Mun- och tandvårdLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-09-163-17
Sista ansökningsdag: 
28.7.2017 15.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
7.8.2017
Arbetsbeskrivning

Vi söker en tandskötare för visstidsanställning under tiden 7.8.2017 - 31.12.2017. Arbetsstället är i första hand Oinola tandklinik, men kan variera under vikariatet.

I arbetet ingår alla sedvanliga tandskötaruppgifter. Behörighetskrav för tjänsten är legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

Intyg och betyg som styrker behörigheten ska bifogas ansökan.

Lönen fastställs enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på två (2) månader.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Lojo stad indelas i två sektorer: Livskraft och Välfärd, vilka har underlydande enheter som sköter stadens grundläggande uppgifter.

Kontaktuppgifter

avdelningsskötare Laura Tahvanainen,
tf 044 369 2209

Vi ber sökande lämna in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbevis ska bifogas ansökan i pdf-format. Du kan också lämna in ansökan med kopior av studiebetyg och arbetsintyg senast måndagen den 28 juli 2017 kl. 15.00 under adressen: Lojo stad/registratorskontoret, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet tandskötare, LOH-09-163-17.