Open vacancy Sibbo kommun

Kommunsekreterare

Sibbo kommunEkonomi och förvaltningIso Kylätie 18Sibbo
Arbetsnyckel: 
148721
Sista ansökningsdag: 
25.8.2017 14.00
Lön: 
AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.9.2017 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Ständig utveckling och föregångarattityd är hörnstenarna i vår organisation; målet för den omfattande förändringsprocess som pågår är att stegvis övergå till en självlärande expertorganisation.

Vi söker nu en kommunsekreterare för tiden 1.9.2017- 28.2.2018. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Uppgiften lediganslås som ordinarie i ett senare skede.

Till kommunsekreterarens uppgifter hör beredning av kommunstyrelsens, fullmäktiges, ledningsgruppens och utskottens ärenden, sekreteraruppgifter och verkställande uppgifter samt information. Du ansvarar också för kommunens ärendehantering och dokumentering i samarbete med förvaltningsteamet. Kommunsekreteraren deltar också i planeringen och uppföljningen av ekonomin. Kommunsekreteraren är chef för enheten Förvaltningstjänster och medlem i kommunens ledningsgrupp.

Av den sökande förväntar vi oss
tillräcklig kännedom om kommunallagen och andra kommunala bestämmelser
god kännedom om kommunens funktioner samt kundservicefärdigheter
goda kunskaper och skriftliga färdigheter i att bereda kommunstyrelsens och fullmäktiges möteslistor samt presentera dem, göra upp protokoll samt handa övriga sekreteraruppgifter
kännedom om lagar och bestämmelser som gäller beslutsfattandet.

Vi förväntar oss också att du kan arbeta självständigt men även i nätverk och team med andra aktörer. Vid behov kan du sammanfoga ärenden till helheter, bl.a. utgående från utskottens beslut/förslag. Du har en skapande problemlösningsförmåga samt intresse att utveckla ditt eget arbete och framför allt analyseringsförmåga att utveckla förvaltningsteamet samt kartlägga utbildningsbehoven.

Behörighetskraven för befattningen är lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig kännedom om kommunal förvaltning och ekonomi samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Vi värdesätter samarbets- och chefsfärdigheter samt en fördomsfri inställning till utmaningarna inom den kommunala förvaltningen och ekonomin. I arbetet ingår kvällsarbete.

Lönen för uppgiften bestäms enligt AKTA. Vi erbjuder dig en mångsidig och utmanande uppgift, möjlighet att utveckla din yrkeskunskap samt en utsiktsplats i utvecklingen av tjänsterna i en växande kommun.

Vänligen lämna in din ansökan senast 25.8.2017 kl.14 via länken nedan eller på vår webbplats www.sibbo.fi Lediga arbetsplatser.

Organisationsbeskrivning

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Sibbo är en rökfri kommun.

Kontaktuppgifter

På frågor svarar ekonomi och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo@sibbo.fi, tfn 09 2353 6205 , pekka.laitasalo(at)sipoo.fi.