Open vacancy Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

KAKSI KOULUTUSPÄÄLLIKÖÄ NIVALAAN

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUJokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUMaliskyläntie 2Nivala
Arbetsnyckel: 
150512
Sista ansökningsdag: 
25.9.2017 12.00
Lön: 
palkkatoivomus
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
01.01.2018
Arbetsbeskrivning

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus asetti kokouksessaan 14.6.2017 haettavaksi Koulutuskeskus JEDUun 1.1.2018 alkaen neljä koulutuspäällikön virkaa. Virat sijoittuvat kolmelle paikkakunnalle siten, että Haapavedellä ja Oulaisissa on yksi ja Nivalassa kaksi virkaa.

Koulutuskeskus JEDU hakee 1.1.2018 alkaen vakinaiseen virkaan neljää koulutuspäällikköä (työavaimet 150512, 151237 ja 151238).

Koulutuspäällikkö vastaa omalta osaltaan Nivalan opetustoiminnan henkilöstön esimiehenä pedagogisesta johtamisesta ja opetussuunnitelmien valmistelusta ja täytäntöönpanosta yhteistyössä vararehtoreiden, koulutusjohtajan ja toisen koulutuspäällikön kanssa sekä opiskelijoiden ja henkilöstön työjärjestyksistä. Tehtäviin kuuluu vastata omalta osaltaan myös taloudesta, strategioiden valmistelusta ja toteuttamisesta. Koulutuspäällikkö suunnittelee, kehittää ja toteuttaa uusia koulutusmahdollisuuksia alueen tarpeisiin. Virkaan sisältyy opetusvelvollisuutta ja opiskelijoihin liittyviä hallinnollisia ja kurinpidollisia tehtäviä.

Koulutuspäälliköt ovat kokonaistyöajassa ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen C-osion yhteisten määräysten 4 § mukaisesti. Koulutuspäällikön viran kelpoisuus määräytyy asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 5. luvun mukaan (A 1998/986).

Virat sijoittuvat Nivalaan, myöhemmin ne voivat olla JEDUn muussakin toimipisteessä.

Edellytämme

- kykyä seurata toiminnan taloudellisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
- innovatiivisuutta
- ammatillisen koulutuksen tuntemusta ja halua reformin vaatimien opetusjärjestelyjen kehittämiseen
- vahvaa strategista osaamista
- laajojen kokonaisuuksien hahmottamista ja hallintaa
- hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- johtamistaitoa ja -kokemusta
- hyvää muutos- ja verkostojohtamisen sekä viestinnän taitoa
- kykyä elinkeinoelämäyhteistyöhön ja luoda toimivia yhteyksiä muihin sidosryhmiin
- henkilöstöjohtamisen taitoa
- oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta sekä päätöksentekokykyä
- positiivista asennetta saattaa asiat loppuun saakka

Eduksi katsomme

- perehtyneisyyden ammatillisen koulutuksen reformiin
- kielitaidon

Tarjoamme sinulle

- monipuolisen työn kehittyvässä kuntayhtymässä
- innovatiivisen ja haasteellisen tehtävän
- mahdollisuuden kehittää ja tehdä asioita uudella tavalla

Valitun on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista kunnallisen viranhaltijalain 7 §:n mukainen lääkärintodistus ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tarvittaessa hakijoille tehdään soveltuvuusarviointi. Koeaika on kuusi kuukautta.

Virkatehtävät alkavat 1.1.2018, mutta toivomme mahdollisuutta aloittaa tehtävään perehtyminen jo aiemmin.

Organisationsbeskrivning

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU on Pohjois-Suomen toiseksi suurin ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjä. Opiskelijoita JEDUssa on n. 4000 nuorten ja aikuisten koulutuksessa ja henkilökuntaa on n. 400.
Katso lisää: www.jedu.fi

Kontaktuppgifter

kuntayhtymän johtaja Keijo Makkonen 050-5265910