Open vacancy Vasa sjukvårdsdistrikt

Överläkare, geriatri

Vasa sjukvårdsdistriktVasa sjukvårdsdistriktVasa
Arbetsnyckel: 
VSHP-15-29-17
Första ansökningsdag: 
13.10.2017
Sista ansökningsdag: 
5.11.2017 23.59
Lön: 
enl. LÄKTA och SVD:s lönesättn.principer
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi söker
en överläkare inom geriatri.

Behörighetskrav: Specialläkarrättigheter inom ifrågavarande specialområde.
Språkkunskapsfordringar: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Styrelsen för sjukhuset kan bevilja dispens från språkkunskapskravet.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten förete godtagbart friskhetsintyg.

Prövotid tillämpas.

Organisationsbeskrivning

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2 300 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Kontaktuppgifter

Ansvarsområdesdirektör Christian Kantola
Tel. (06) 213 1111

christian.kantola@vshp.fi