Open vacancy Vasa sjukvårdsdistrikt

Avdelningsöverläkare, OP och anestesi

Vasa sjukvårdsdistriktVasa sjukvårdsdistriktVasa
Arbetsnyckel: 
VSHP-15-32-17
Första ansökningsdag: 
13.10.2017
Sista ansökningsdag: 
29.10.2017 23.59
Lön: 
enl. LÄKTA och SVD:s lönesättn.principer
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi söker
en avdelningsöverläkare till operations- och anestesiavdelningen.

Behörighetskrav: Specialläkarrättigheter inom ifrågavarande specialområde. Vi värdesätter erfarenhet av vård av patienter med kronisk smärta.
Språkkunskapsfordringar: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Styrelsen för sjukhuset kan bevilja dispens från språkkunskapskravet.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten förete godtagbart friskhetsintyg.

Prövotid tillämpas.

Organisationsbeskrivning

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2 300 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Kontaktuppgifter

Överläkare Markku Virkkilä
Tel. (06) 213 1111

markku.virkkila@vshp.fi