Open vacancy Åbo stad

Socialhandledare

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Kråkkärrets socialbyråÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-20-212-17
Första ansökningsdag: 
12.10.2017
Sista ansökningsdag: 
31.10.2017 15.00
Lön: 
2 231,00 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.12.2017
Arbetsbeskrivning

Socialhandledaren arbetar som en del av teamet inom socialarbetet för vuxna och barnfamiljer vid Kråkkärrets socialbyrå. Arbetet innefattar servicehandledning av klienter inom socialarbetet och bedömning av servicebehovet samt individuellt arbete som anknyter till sysselsättningsverksamheten och handledning för gruppverksamheten. Därtill arbetar socialarbetaren tillsammans med en annan socialarbetare inom socialarbetet.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

ledande socialarbetare Tuula-Riitta Salminen
tfn 02 262 6085, tuula-riitta.salminen@turku.fi

Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO