Open vacancy Sibbo kommun

Markanvändningsingenjör

Sibbo kommunUtvecklings- och planläggningscentralen, Mätnings- och fastighetsenhetenSibbo
Arbetsnyckel: 
155114
Första ansökningsdag: 
20.10.2017
Sista ansökningsdag: 
24.11.2017 16.00
Lön: 
Kollektivavtalet för tekn. personal TS
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.12.2017, eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Sibbo kommuns mätnings- och fastighetsenhet ansvarar för kommunens markpolitik, förvaltning av markegendom, markanskaffning, tomtförsäljning, fastighetsärenden, fastighetsbildning, mätningar och hantering av geografisk information. Till vår enhet hör fem experter inom lantmäteribranschen.

Vi söker nu en markanvändningsingenjör för en ordinarie befattning fr.o.m 1.12.2017, eller enligt överenskommelse.

Till markanvändningsingenjörens huvudsakliga uppgifter hör tomtförsäljning samt uthyrning och anskaffning av mark, men också övriga uppgifter inom mätnings- och fastighetsverksamhet.

Behörighetskravet för uppgiften är ingenjörsexamen på yrkeshögskolenivå inom lantmäteribranschen eller teknikerexamen inom lantmäteribranschen och tidigare arbetserfarenhet av uppgifter inom lantmäteribranschen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

För att kunna sköta uppgiften på ett framgångsrikt sätt förutsätts sociala färdigheter, initiativförmåga, självständig problemlösningsförmåga samt en hurtig och beslutsam inställning till arbete. Erfarenhet av marknadsföring och försäljning av tomter ses som en fördel.

Sibbo ligger i närheten av Helsingfors och är den relativt sett snabbast växande kommunen i Finland. Kommunen utvecklas och förnyas starkt särskilt genom att utnyttja metoder inom digitalisering. Vi erbjuder dig mångsidiga och intressanta lantmäteriuppgifter i en växande kommun, där ett trevligt och dynamiskt team stöder dig i ditt arbete.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Prövotiden är sex månader, arbetet börjar enligt överenskommelse. Den som väljs ska före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vänligen lämna in ansökningarna jämte meritförteckningar senast 24.11.2017 kl. 16.00 via länken på vår webbplats www.sibbo.fi Lediga arbetsplatser. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju. Uppgiften är ledig att sökas på nytt, ansökningar som lämnades tidigare beaktas.

Organisationsbeskrivning

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en interessant och mångsidig arbetsmiljö. Sibbo är en rökfri kommun.

Kontaktuppgifter

Mer information ger mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, tfn 09 2353 6731 pekka.soyrila@sibbo.fi samt mätningstekniker Vidar Lindqvist tfn 09 2353 6733 vidar.lindqvist@sibbo.fi