Open vacancy Sibbo kommun

Närvårdare, Solliden

Sibbo kommunSibbo kommun, Social- och hälsovårdsavdelningen, Service för äldreSibbo
Arbetsnyckel: 
155657
Första ansökningsdag: 
26.10.2017
Sista ansökningsdag: 
23.11.2017 14.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.1.2018
Arbetsbeskrivning

Solliden i Nickby, invid goda trafikförbindelser, är ett vårdhem för minnesjuka Sibbobor med 18 platser för effektiverat serviceboende och fyra korttidsplatser. Vi erbjuder våra boende en trygg vård som utgår från deras individuella behov samt en hemtrevlig boendemiljö. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på en meningsfull vardag i vilken de boende deltar utifrån sina egna resurser. Vi utnyttjar Green Care-verksamhetsmodeller i rehabiliteringen och för att öka de boendes välbefinnande.

Vi söker nu en närvårdare till en ordinarie befattning fr.o.m. 1.1.2018

Är du proffs på äldreomsorg och genuint intresserad av att främja de äldres välbefinnande, hälsa, rehabilitering och sociala aktivitet?

Närvårdarens arbetsuppgifter är främst att stöda klientens fungerande i vardagen och samarbete med anhöriga. Tyngdpunkten i enhetens arbete ligger på mångsidig rehabiliterande samt funktionsupprätthållande aktiverande verksamhet både individuellt och i grupp ss. motion, utevistelse och olika aktivitets stunder. Vår arbetsgemenskap är utvecklingsinriktad och trevlig.

Förutom god interaktionsförmåga förutsätter uppgiften goda färdigheter i grundvård och vilja att aktivt utveckla den rehabiliterande vården. Du förstår att minnesjukdomar medför utmaningar och att det därför är viktigt att kommunicera och arbeta långsiktigt för att upprätthålla en god livskvalitet. Du är positiv och intresserad av nya saker och verksamhetssätt.

Kompetenskraven är närvårdare/grundvårdare examen, helst utbildningsprogram inom äldreomsorg eller sjukvård. Tidigare arbetserfarenhet från äldres boendeservice ses som en fördel. Förutom detta krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Arbetet är treskiftesarbete och lönen bestäms enligt AKTA. Prövotiden är sex månader. Den som väljs ska före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna ska lämnas in via nedanstående länk senast 23.11.2017 klo 14 eller via vår webbsida www.sibbo.fi Lediga arbetsplatser. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju. Intervjuerna ordnas 7.12 och 8.12.

Organisationsbeskrivning

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Sibbo är en rökfri kommun.

Kontaktuppgifter

Tilläggsuppgifter ger avdelningsskötare Sanna Siltala via e-post: sanna.siltala(at)sibbo.fi, eller tfn. 09-2353 6587