Open vacancy Sibbo kommun

Chef för grönarbeten

Sibbo kommunSibbo kommun, Teknik och miljö, Gator och grönområdenSibbo
Arbetsnyckel: 
156755
Första ansökningsdag: 
8.11.2017
Sista ansökningsdag: 
30.11.2017 14.00
Lön: 
TS
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.1.2018
Arbetsbeskrivning

Sibbo är en växande och utvecklande tvåspråkig skärgårdskommun i närheten av Helsingfors. Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun erbjuder kommuninvånarna en trivsam, trygg och fungerande livsmiljö genom att låta bygga och underhålla kommunalteknik och verksamhetslokaler, genom att styra och övervaka byggandet i kommunen samt genom att koordinera och förverkliga kommunens investeringar. Enheten Gator och grönområden sköter bl.a. om byggande och skötseln av trafikleder, torg, parker och lekplatser samt om skogsvården.

Vi söker nu en chef för grönarbeten för ordinarie anställningsförhållande från 1.1.2018 eller enligt överenskommelse.

Din främsta uppgift som chef för grönarbeten är att organisera underhållet av grönområden i norra Sibbo och att fungera som chef för sommararbetarna under sommarsäsongen. Under sommaren arbetar två ordinarie trädgårdsmästare och ett tiotal sommararbetare i området. Under vintern deltar du bland annat i upprätthållandet av park- och gaturegistret samt i utvecklingen och organiseringen av kvalitets- och arbetarskyddsärenden. Uppgiftsbeskrivningen preciseras utgående från den valdas kunnande och erfarenhet.

Behörighetskravet för uppgiften är trädgårdsmästarutbildning och arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Erfarenhet av gatuunderhåll och chefsarbete räknas som merit.
För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt förutsätts förmåga att arbeta självständigt och att organisera arbetet. Vi förutsätter att du har goda kommunikationsfärdigheter för som en aktiv och driftig chef för grönarbeten samarbetar du smidigt med olika parter.

Vi erbjuder dig en trevlig arbetsgemenskap, mångsidiga arbetsuppgifter och en möjlighet att utveckla din yrkeskunskap.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Prövotiden är sex månader. Den som väljs ska före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vänligen lämna in ansökningarna senast 30.11.2017 kl. 14.00 via länken nedan. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju. Intervjuerna ordnas vecka 49.

Organisationsbeskrivning

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Sibbo är en rökfri kommun.

Kontaktuppgifter

Tilläggsuppgifter ger kommunträdgårdsmästare Mari Kosonen 050 554 4536 eller mari.kosonen(at)sibbo.fi.