Open vacancy Sibbo kommun

Ambulerande barnskötare

Sibbo kommunSibbo kommun, Bildningsavdelningen, Tjänster för småbarnspedagogikSibbo
Arbetsnyckel: 
160128
Första ansökningsdag: 
5.12.2017
Sista ansökningsdag: 
19.12.2017 14.00
Lön: 
AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
2.1.2018
Arbetsbeskrivning

Hej Du som är expert på småbarnspedagogik och intresserad av att utveckla ditt arbete! Som pedagog upplever du att barnets inlärningsglädje är lika viktigt som växelverkan inom vård- och fostringsarbetet. Det är just dig vi letar efter.

Kom och jobba som ambulerande barnskötare i finsk- och svenskspråkiga daghemsgrupper i Sibbo. Vi söker nu en barnskötare för tiden 2.1.2018 - 31.7.2018.

Du jobbar preliminärt i daghemmen Västerskogin päiväkoti och Metsärinteen päiväkoti men vid behov också i andra daghem i södra Sibbo.

Till barnskötaruppgifterna hör vård och fostran av barn i daghemmets barngrupper. Vår verksamhetsidé är att erbjuda barnen en trygg miljö och fostran enligt de individuella behoven i en glad atmosfär, var barn får uppleva glädje i att leka och få intressanta upplevelser. Vi stöder och tryggar barnets övergripande välbefinnande genom vår smågruppsverksamhet och via fostringsgemenskapen.

Behörighetskraven är enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005); närvårdare, barnskötare eller annan lämplig examen och goda kunskaper i båda inhemska språken. Vi värdesätter tidigare arbetserfarenhet inom branschen, god förmåga att samspela och arbeta i team, flexibilitet och ett positivt sinne.

Den valda bör före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lönen bestäms enligt AKTA och i arbetsförhållandet tillämpas en prövotid.

Vi ber att ansökningarna lämnas in senast 19.12.2017 kl. 14 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö.

Kontaktuppgifter

Närmare upplysningar ger administrativ daghemsföreståndare Annette Lagerstam tfn 09 2353 7777, annette.lagerstam@sibbo.fi