Open vacancy Åbo stad

Personalchef

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Välfärdssektorns förvaltning och gemensamma tjänster, Sektorns förvaltning, FörvaltningstjänsterÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-10-71-17
Första ansökningsdag: 
7.12.2017
Sista ansökningsdag: 
28.12.2017 15.00
Lön: 
4 614,70 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.2.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Personalchefen leder enheten för personal- och förvaltningstjänster inom välfärdssektorn. Till arbetsuppgifterna hör också att delta bl.a. i Åbo stads personalmatris samt expert- och utvecklingsuppdrag när det gäller personalärenden inom sektorn.

Behörighetsvillkoren är lämplig högre högskoleexamen.

Därtill förutsätter vi erfarenhet av utmanande HR-uppgifter samt chefserfarenhet.

Vi värdesätter erfarenhet av kommunalförvaltningen, goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning samt mångsidiga interaktionsfärdigheter.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Max Lönnqvist, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 050 595 5029

Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO