Kaskö stad lediganslår att sökas en tillsvidaretjänst som BYGGNADSINGENJÖR

Kaskö stadRFådhusgatan 34, 64260 KasköKaskö
Arbetsnyckel: 
D-81591
Första ansökningsdag: 
7.12.2017
Sista ansökningsdag: 
17.12.2017 17.00
Lön: 
Lön utgår enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Genast / Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Kaskö stad lediganslår att sökas en tillsvidaretjänst som

BYGGNADSINGENJÖR

Till byggnadsingenjörens centrala uppgifter hör stadens byggnadsinspektion samt utveckling av stadens egna fastighetsservice och dess förverkligande. Behörighetskraven för byggnadsinspektionen är lämplig högskoleexamen enligt Mark och Byggn.L. 4.3 § eller examen enligt § 108 i förordningen om markanvändning och byggandets övergångsbestämmelse och dessutom erfarenhet av byggnadsplanering och byggnadsrelaterade uppgifter.

Byggnadsingenjören arbetar i nära samarbete med tekniska direktören för att utveckla den offentliga servicen och fungerar som tekniska direktörens vikarie.

Dessutom krävs i tjänsten god förmåga att använda båda inhemska språken. Vi uppskattar ett självständigt sätt att arbeta, förståelse för kundförhållanden samt god social kompetens. Arbetet förutsätter att byggnadsingenjören har egen bil.

Tjänsten besätts så snart som möjligt, men valet av byggnadsingenjören är villkorligt. Före mottagandet av tjänsten bör den valda uppvisa godkänt läkarintyg. Lön utgår enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Prövotid 6 mån.

Ansökningar med meritförteckning kan inlämnas senast den 17.12.2017 till adressen Kaskö stad, tekniska nämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller till epost info(at)kaskinen.fi.

Tilläggsuppgifter ger tekniska direktören Jarmo Latikka tel. 050-5399141 eller vik. byggnadsingenjören Rauno Leppinen, tel 0400-868784.

Kaskö stad kan vid behov hjälpa att finna en bostad.

Tekniska nämnden.

Kontaktuppgifter

Ansökningar med meritförteckning kan inlämnas senast den 17.12.2017 till adressen Kaskö stad, tekniska nämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller till epost info(at)kaskinen.fi.

Tilläggsuppgifter ger tekniska direktören Jarmo Latikka tel. 050-5399141 eller vik. byggnadsingenjören Rauno Leppinen, tel 0400-868784.

Kaskö stad kan vid behov hjälpa att finna en bostad.

Tekniska nämnden.