Open vacancy Somero stad

Sosiaalityöntekijän virka

Somero stadSomeron kaupunki, PerusturvaSomero
Arbetsnyckel: 
160236
Första ansökningsdag: 
7.12.2017
Sista ansökningsdag: 
8.1.2018 15.00
Lön: 
3402,86
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Sopimuksen mukaan
Arbetsbeskrivning

Someron kaupungin perusturvatoimessa on haettavana sosiaalityöntekijän virka

Työ on yhdennettyä lastensuojelun sosiaalityötä. Tehtävänkuvaan kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut, lastensuojelun sosiaalityö sekä lastenvalvojan tehtävät. Sosiaalityöntekijä toimii myös tarvittaessa aikuissosiaalityön ohjaajan työparina. Lastensuojelun tiimissä työskentelee Johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperhepsykologi. Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus osallistua varallaolona toteutettavaan sosiaalipäivystysrinkiin.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta lastensuojelusta, asiakas- ja tiimityötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työssä tarvitaan myös mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:n ja 7 §:n mukainen kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä terveydentilaa koskeva selvitys ennen viran vastaan ottamista. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Pätevyysvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena, enintään vuoden kestävällä sijaisuudella Sosiaalityöntekijän sijaisuudessa toimivalta edellytetään, että sijainen on ennen avoimen yliopiston/ yliopiston sosiaalityön perus- ja aineopintoja suorittanut esimerkiksi sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon. Jos opiskelijalla on suorituksena vain avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön aineopinnot, 12 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty. Soveltuvalla ylemmällä yliopistollisella tutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jonka pääaineena on yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia tai muu sosiaalityön kannalta relevantti pääaine.

Hakemukset on jätettävä 08.01.2018 klo 15 mennessä Kuntarekry-palveluun osoitteessa www.kuntarekry.fi tai toimitettava Someron Perusturvatoimisto, PL 35, 31401 Somero.

Organisationsbeskrivning

Somero on elinvoimainen Härkätienvarren maaseutukaupunki Varsinais-Suomessa, Uudenmaan ja Hämeen rajanaapurissa. Somero tunnetaan upeista vesistöistään, runsaasta vapaa-ajan tarjonnastaan, omaleimaisista kulttuuripersoonistaan sekä ennen kaikkea yritteliäisyydestään. www.somero.fi

Somero on savuton työnantaja.

Kontaktuppgifter

Perusturvajohtaja
Taru Nordlund p. 044 7792 500