Open vacancy Tammerfors stad

Projektipäällikkö

Tammerfors stadYritys- ja yhteiskuntasuhteet , Smart TampereTammerfors
Arbetsnyckel: 
TRE-1-271-17
Första ansökningsdag: 
8.12.2017
Sista ansökningsdag: 
20.12.2017 23.59
Arbetsbeskrivning

Projektipäällikkö
YRITYS- JA YHTEISKUNTASUHTEET/SMART TAMPERE

Smart Tampere on kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä elinvoimaohjelma. Sen tarkoituksena on nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi, joka lisää asukkaidensa elämänlaatua.
Ohjelmalla tuetaan alueen yritysten toimintaedellytyksiä, uudistumista ja kasvua ja siten edistetään uusien työpaikkojen syntymistä sekä vahvistetaan Tamperetta houkuttelevana osaamiskeskittymänä erityisesti ulkomaisten yritysten ja osaajien parissa. Ohjelmalla edistetään myös kaupungin omaa digitalisaatiota ja kestäviä ratkaisuja esimerkiksi palvelutuotannossa, rakennusten käytössä, liikenteessä sekä uudenlaisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittymisessä. Smart Tampere -ohjelma perustuu Tampereen seudun vahvuuksiin: korkeaan osaamiseen, monipuoliseen elinkeinoelämään ja toimivaan verkottumiseen.

Haemme Smart Tampere -ohjelmaan projektipäällikköä ajalle 2.1.2018- 3.12.2019. Aloitus sopimuksen mukaan.

Projektipäällikön ensisijaisena tehtävänä on toimia Smart Tampereen hankkeiden tietoliikenne osaajana. Hän vastaa muun muassa tietoliikenteeseen liittyvien innovaatioiden toteutuksesta ja toteutukseen liittyvien asioiden sopimisesta sekä koordinoinnista eri rajapintojen kanssa niin, että lopputuloksena on maksimaalinen vaikuttavuus ja lisäarvoa tuottava kaupungin ratkaisu, palvelu tai toiminta. Keskeisiä tehtäväalueita ovat tietoliikenteeseen liittyvien innovaatioiden arvioiminen ja toteutus, yhteistyö sidosryhmien ja hankeosapuolten kanssa sekä muut esimiehen kanssa sovittavat tehtävät.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aiempaa opistotason tutkintoa.
Hakijalta odotetaan vahvaa kokemusta tietoliikenneratkaisuista, kokemusta eri tietojärjestelmistä ja niiden rajapinnoista, kokemusta IoT-ratkaisuista sekä ymmärrystä kokonaisarkkitehtuureista ja palvelumuotoilusta. Lisäksi odotamme hakijalta erinomaisia neuvottelutaitoja, kykyä toimia asiantuntijaorganisaatiossa, analyyttisyyttä, paineensietokykyä, ratkaisulähtöistä toimintatapaa ja joustavuutta sekä vahvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista.
Tehtävää aiemmin hakeneet otetaan haussa huomioon.
Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Niina Siipola, puh. 040 5431987. Soittoaika 13.12 2017 klo 10-11 ja 14.12.2017 klo 9-10.

Hakuaika päättyy 20.12.2017. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.

IMURI-järjestelmän käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.

Viitekoodi
1-271-17