Open vacancy Brahestads stad

Nuorten kesätyöt

Brahestads stadRaahen kaupunkiBrahestad
Arbetsnyckel: 
160952
Första ansökningsdag: 
14.12.2017
Sista ansökningsdag: 
14.2.2018 23.59
Arbetets karaktär: 
Sommarjobb
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetsbeskrivning

Raahen Kaupunki tarjoaa raahelaisille vuosina 2000 - 2002 syntyneille nuorille mahdollisuuden hakea Raahen kaupungin kesätyöpaikkaa tai kesätyöseteliä. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole työllistyneet kaupungin Kesärekryn kautta kesinä 2016 -2017.

Nuori valitsee hakemusta tehdessään joko kaupungin kesätyöpaikan tai kesätyösetelin hakutoiveekseen. Molempiin ei voi hakea.

Kesätyöpaikkoja on noin 200 kaupungin eri toimipaikoissa (esim. puistoalueiden-, kiinteistönhoidon-, päiväkotien-, nuorisotoimen-, liikennepuiston-, museon-, ateria- ja puhtauspalvelun-, kaupunki-matkailun- ja -markkinoinnin tehtävissä), työaika 30 h 24 min/vko ja kokonaisansio noin 320 €.

Kaupungin kesätyöpaikan valitessaan voi lisätietoja- osiossa kertoa harrastuksistaan tai erityisosaamisistaan. Tietoja voidaan hyödyntää työpaikkojen jaossa, esim. musiikkiharrastus, kielitaito, sosiaalisen median sisällön tuottaminen. Joihinkin työpaikkoihin valitaan työntekijä haastattelun kautta. Osa toimipaikoista on kesäisin auki myös lauantaina, joten sen vuoksi kysytään mahdollisuutta lauantaityöhön.

Kesätyöseteleitä on jaossa 125 kpl.
Kesätyösetelin saanut nuori hankkii itse kesätyöpaikan haluamastaan yrityksestä.

Työnantajalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus ja kesätyöstä maksetaan alan työehtosopi-muksen mukainen palkka. Kesäsetelityön tulee kestää vähintään 3 viikkoa (työaika vähintään 30 h 24 min/vko tai 91 h 12 min kesän aikana).
Työsuhteen päätyttyä Raahen kaupunki maksaa työnantajalle 250 € kesätyösetelitukea, mikäli kesätyösetelin ehdot ovat täyttyneet.

Kesärekry -hakemukset käsitellään maaliskuun puoleen väliin mennessä Raahen kaupungin henkilöstöpalveluissa.
Kesätyöpaikan saaneille ilmoitetaan paikasta sähköpostilla ja kesätyösetelit postitetaan niitä saaneille kotiosoitteeseen.

Jos hakijan yhteystietoihin (osoite, sähköpostiosoite, kännykkänumero) tulee muutoksia hakemuksen jättämisen jälkeen, muuttuneet tiedot pitää muistaa päivittää hakemukseen hakuaikana tai ilmoittaa yhteyshenkilölle hakuajan päätyttyä.

Organisationsbeskrivning

Raahe on kasvava ja kehittyvä n. 25 000 asukkaan hyvien harrastusmahdollisuuksien ja edullisen asumisen teollisuus- ja satamakaupunki Perämeren rannikolla.
Raahen kaupunki on savuton työpaikka.

Kontaktuppgifter

henkilostopalvelut@raahe.fi
Yhteyshenkilö ajalla 14.12.2017-7.1.2018 Anita Myllykoski puh 040 135 6989 ja 8.1.2018 alkaen Anja Marjelund puh 044 439 3222.