Open vacancy Vasa sjukvårdsdistrikt

Sommarjobb 2018

Vasa sjukvårdsdistriktVasa sjukvårdsdistrikt, Vasa centralsjukhusVasa
Arbetsnyckel: 
VSHP-00-4-16
Första ansökningsdag: 
15.12.2017
Sista ansökningsdag: 
31.3.2018 23.59
Arbetets karaktär: 
Sommarjobb
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Hitta ditt sommarjobb vid Vasa centralsjukhus!

Vi erbjuder sommarjobb inom många olika områden åt dig som studerar eller som redan har en examen. Lämna in en ansökan där du berättar om dig själv, dina kunskaper och färdigheter samt vad du är intresserad av att jobba med. Observera att vårdarbete kräver godkända studieprestationer inom branschen och att arbete vid näringscentralen kräver hygienpass.

Organisationsbeskrivning

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2 300 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Kontaktuppgifter

HR-sekreterare Annika Kippola
tel. (06) 213 1823

Sommarjobb inom vården:

Tf. avdelningsskötare Kaj Veikkola
Tel. (06) 213 4805
Avdelningsskötare Katja Nordback
Tel. (06) 213 4162
Avdelningsskötare (psykiatrin) Mia Östergård-Jussila
Tel. 044-3232105

fornamn.efternamn@vshp.fi