Open vacancy Vasa stad

Ledande socialarbetare

Vasa stadSocial- och hälsosektorn/socialarbete och familjeservice/vuxensocialarbeteVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-03-1-18
Första ansökningsdag: 
4.1.2018
Sista ansökningsdag: 
26.1.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.3.2018, eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stad söker en ledande socialarbetare till resultatområdet för socialarbete och familjeservice.

Resultatområdets uppgift är utgående från klientens resurser och behov att främja och stöda klientens och hans eller hennes familjs funktionsförmåga, att stärka och förbättra möjligheterna för klienten att klara sig och bli integrerad, att främja hans eller hennes sociala välmående, delaktighet och känsla av tillhörighet samt att förebygga sociala problem.

Till ledande socialarbetarens uppgifter hör arbetsledar- och planeringsuppgifter inom socialarbete och socialhandledning samt utveckling av dem tillsammans med klienterna, personalen och olika intressentgrupper. Vi erbjuder en mångsidig och utmanande arbetsuppgift samt stöd från en utvecklingsinriktad och yrkesskicklig arbetsgemenskap.

Den som väljs till tjänsten ska se till att vuxensocialarbetets service löper bra och smidigt. Som stöd i arbetet finns ett yrkesskickligt och motiverat arbetsteam. Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1..3.2018 eller enligt överenskommelse tillsvidare. Tjänstens första placeringsplats är inom serviceområdet för vuxensocialarbete.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt 3 och 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).
Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkkunskapsklass I), övrig språkkunskap räknas som merit.

Vi förutsätter goda förmans- och ledarfärdigheter, arbetserfarenhet av (vuxen)socialarbete, arbete bland personer med funktionsnedsättning och/eller stödande av integration, erfarenhet av förmansuppgifter och utveckling, flexibilitet och förmåga till organisationsledning i förändringssituationer samt kännedom om det omfattande servicenätet och lagstiftningen som ansluter sig till verksamheten.

Vi värdesätter kunnande i olika klientarbetsmetoder.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Resultatområdesdirektör Erkki Penttinen, 06 325 2610, 040 847 2610
Serviceområdeschef Virpi Kortemäki, 06-325 2349, 040-524 9970
E-postadresserna är i formen fornamn.efternamn(at)vasa.fi