Open vacancy Kyrkslätts kommun

Ledande byggnadsinspektör

Kyrkslätts kommunKyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, byggnadstillsynErvastvägen 2Kyrkslätt
Arbetsnyckel: 
163633
Första ansökningsdag: 
12.1.2018
Sista ansökningsdag: 
31.1.2018 12.00
Lön: 
4900-5300 €/mån
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.3.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Kyrkslätts kommun, kommuntekniska sektorn söker en ledande byggnadsinspektör till resultatenheten för byggnadstillsyn.

Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandet och den byggda miljöns kvalitet. Kommunen använder e-tjänsten Lupapiste.fi. Vi erbjuder ett ansvarsfullt och mångsidigt arbete i en kraftigt växande kommun i Helsingforsregionen. Som ledande byggnadsinspektör får du leda och utveckla byggnadstillsynens uppgifter och verksamhet som helhet.

Ledande byggnadsinspektören leder kommunens byggnadstillsynsenhet och svarar för enhetens verksamhet och ekonomi. Till uppgiften hör också beredning av tillståndsärenden samt handledning och rådgivning för byggare och planerare. Behörighetskrav för tjänsten är för uppgiften lämplig högskoleexamen (DI inom byggnadsbranschen, arkitekt, YH-examen inom byggnadsbranschen) samt tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering och utförande av byggarbeten. Gedigen erfarenhet av kommunalförvaltning eller offentlig förvaltning och byggnadstillsynsuppgifter samt goda kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. Vi värdesätter goda interaktions-, samarbets-, kundbetjänings- och ledningsfärdigheter. Skötsel av tjänsten förutsätter användning av egen bil.

Den uppgiftsrelaterade startlönen är 4227,89 €, bruttolön inklusive tillägg ca 4900-5300 euro. Arbetstiden är 36,75 timmar i veckan.
Personen som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex (6) månader.
Arbetet börjar 1.3.2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökningstiden går ut 31.1.2018 kl. 12.00

Organisationsbeskrivning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kommuntekniska sektorn har sammanlagt över 250 anställda.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information ges av direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, tfn 050 414 0754