Open vacancy Borgå stad

Lantmäteriingenjör, tjänst

Borgå stadStadsutvecklingens enhet för stadsmätningBorgå
Arbetsnyckel: 
164179
Första ansökningsdag: 
12.1.2018
Sista ansökningsdag: 
30.1.2018 15.00
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
12.2.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Stadsutvecklingens enhet för stadsmätning söker en lantmäteriingenjör till ordinarie tjänst från 12.2.2018 eller enligt överenskommelse.

Lantmäteriingenjören är en av de ingenjörer som svarar för byggnadstillsynsmätningarna. Dessutom omfattar arbetsuppgifterna bl.a. förberedning av terrängmätningsarbeten, geodetiska beräkningar samt förberedning och koordinering av markundersökningar.

Behörighetskravet är yrkeshögskoleingenjör, tekniker eller DI inom lantmäteri. Vid kartproduktionen och beräkningarna använder vi programmen MicroStation och StellaMap. Andra i arbetet behövliga system är bl.a. Terra-programmen, Louhi-kommunregister och Lupapiste.fi.

Vi önskar att sökanden har tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter och program. Kundbetjäningen förutsätter muntliga kunskaper i båda inhemska språken och god social kompetens. För att kunna sköta tjänsten behövs också organisationsförmåga och noggrannhet samt intresse för utveckling och att lära sig nya saker.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Innan valet fastställs bör den som väljs till arbetet visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 30.1.2018 före kl. 15 kl. 15.00 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

Den tidlösa atmosfären i vackra och historiska Borgå hänför alla och envar. Stadens levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läge som metropolområdets östra centrum gör Borgå till lockande arbets- och bostadsort.
Stadens anställda erbjuds möjligheter att utveckla sin kompetens och inverka på sitt eget arbete.

Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Tveka inte! Kom till Borgå och trivs!

Kontaktuppgifter

Ytterligare information ger stadsgeodet Terhi Pöllänen, 040 518 9532 eller terhi.pollanen@porvoo.fi och lantmäteriingenjör Henrik Sirén, 040 197 7659 eller henrik.siren@porvoo.fi