Open vacancy Stöd- och kunskapscentret Eskoo

Hoitaja (sijaisuudet)

Stöd- och kunskapscentret EskooEskoon sosialalipalvelujen kuntayhtymäSeinäjoki, Kristinestad, Jakobstad, Vasa
Arbetsnyckel: 
1251
Första ansökningsdag: 
19.1.2011
Sista ansökningsdag: 
31.12.2019 23.00
Lön: 
KVTES:n mukainen
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Deltidsarbete
Skiftarbete
Timjobb
Sommarjobb
Anställningens längd: 
Vikariat
Arbetsbeskrivning

Sinä hoitoalan koulutuksen saanut tai alan opiskelija.
Tervetuloa työskentelemään kehittyvään ja moniammatilliseen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymään.

Hoitajien sijaisuuksia on tarjolla kuntayhtymän eri yksiköissä. Toiminnassamme korostuvat laadukkaat kokonaisvaltaiset vammaispalvelut.

Hoitajan työhön kuuluu eri-ikäisten kehitysvammaisten asiakkaiden ja asukkaiden hoito, hoiva ja kuntoutus. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä.

Olet hakemamme henkilö, jos sinulla on lähi- tai sairaanhoitajan koulutus tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai olet alan opiskelija.

Organisationsbeskrivning

Tarjoamme kehitysvammaisille ja muille itsenäisessä elämässä tukea ja apua haluaville erilaisia palveluita.

Palvelujemme painopisteenä on kehitysvammaisten erityishuolto, mutta tarjoamme palveluja myös muille erityisryhmille.

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on
- edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista
- edistää hänen itsenäistä toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä
- turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito

Toiminta-alueemme kattaa sekä Etelä-Pohjanmaan että Pohjanmaan.
Päätoimipisteemme Eskoon palvelukeskus sijaitsee Seinäjoella.

Kontaktuppgifter

Sijaisrekrytointi, eskoorekry@eskoo.fi, p. 050 474 6915

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi kautta