Open vacancy Lojo stad

Lärare vid musikinstitut (dragspel)

Lojo stadLojo stad, Livskraft, Länsi-Uudenmaan musiikkiopistoLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-06-5-18
Första ansökningsdag: 
31.1.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 15.00
Lön: 
enligt UKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.8.2018
Arbetsbeskrivning

Vi söker till Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto en lärare (dragspel) till en ordinarie tjänst fr.o.m. 1.8.2018.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto är ett musikinstitut med Lojo stad som huvudman. Musikinstitutet har verksamhet utöver i Lojo också i Vichtis kommun. Den ledigförklarade tjänsten kan omfatta undervisning både i Lojo och i Vichtis.

Av sökanden förutsätter vi en stark pedagogisk kompetens och utmärkt spelskicklighet samt goda förmåga att leda samspel.

Behörighetsvillkor: Förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Lönen fastställs enligt UKTA. Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex (6) månader. Den som väljs till tjänsten ska innan valet fastställs visa upp ett intyg över sitt hälsotillstånd från Lojo stads företagshälsovård samt ett utdrag ur straffregistret enligt lagen (504/2002).

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

Rektor Hanna Repo-Nikkanen
puh. 044 374 1485
hanna.repo-nikkanen@lohja.fi

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 28.2.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-06-5-18.