Open vacancy Kimitoöns kommun

Närvårdare, (vikariat HVC-sjukhus)

Kimitoöns kommunOmsorgsavdelningenKimitoön
Arbetsnyckel: 
166014
Första ansökningsdag: 
26.1.2018
Sista ansökningsdag: 
25.2.2018 15.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
5.3.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi anställer

EN NÄRVÅRDARVIKARIE i arbetsavtalsförhållande för tiden 5.3.2018-31.8.2018

Nuvarande placering inom hälsocentralsjukhuset. Behörighetsvillkor: närvårdar- eller primärskötarexamen vi förutsätter att du har minst goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Lön enligt AKTA.

Organisationsbeskrivning

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kontaktuppgifter

Avdelningsskötare Nea Forss tfn 040 661 7711 nea.forss@kimitoon.fi