Open vacancy Borgå stad

Psykolog, tjänst

Borgå stadTjänster inom barn- och familjetjänster Borgå
Arbetsnyckel: 
163835
Första ansökningsdag: 
30.1.2018
Sista ansökningsdag: 
19.2.2018 15.00
Lön: 
Lönen fastställs enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
26.4.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Borgå stads förebyggande tjänster inom Barn- och familjetjänster söker

en PSYKOLOG

till ordinarie tjänst från och med den 26.4.2018 till enheten specialtjänster för barn.

Till arbetsuppgifterna hör utvärdering och undersökning av barn och deras utveckling under skolåldern. Klientarbetet innehåller även handledning och rådgivning under kortare perioder. Dessutom är samarbete i mångprofessionella team och med andra instanser som jobbar med barnfamiljer en viktig del av arbetsuppgifterna.

Vi uppskattar
- förmåga att jobba självständigt och att kunna jobba mångprofessionellt i olika arbetsteam
- god förmåga till växelverkan med andra människor och ett människonära sätt att arbeta
- ett inspirerande, självständigt och ansvarsfullt sätt att jobba

Behörighetskravet är legitimerad psykologi samt muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Erfarenhet av arbetet vid barnen räknas som merit.

Den som väljs till befattningen ska uppvisa ett straffregisterutdrag som avses i lagen 504/2002 och ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotiden är sex månader.

Lönen bestäms av bedömningen av arbetskravet och övriga anställningsvillkor fastställs i enlighet med KVTES. Uppgiftsspecifika lönen är 3257€/månad. Arbetstiden är 37,5 t/vecka.

Skicka din ansökan senast 19.2.2018 klo 15.00 via länken Sök arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Den tidlösa atmosfären i vackra och historiska Borgå hänför alla och envar. Stadens levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läge som metropolområdets östra centrum gör Borgå till lockande arbets- och bostadsort.
Stadens anställda erbjuds möjligheter att utveckla sin kompetens och inverka på sitt eget arbete.

Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Tveka inte! Kom till Borgå och trivs!

Kontaktuppgifter

Mera information ger, servicechef Eliisa Roine tfn 040 519 5871, eliisa.roine@porvoo.fi