Open vacancy Vasa stad

Förvaltningschef

Vasa stadCentralförvaltningen / Social- och hälsosektorn / stöd för ledningenVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-01-6-18
Första ansökningsdag: 
4.2.2018
Sista ansökningsdag: 
26.2.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stad söker en förvaltningschef. Uppgiftens administrativa plats är inom centralförvaltningen, men uppgifterna och utförandet av arbetet sker inom social- och hälsosektorn.

Förvaltningschefen sköter omfattande stöduppgifter inom social- och hälsosektorns ledning, där det ingår berednings-, lednings-, utvecklings- och verkställighetsuppgifter inom allmänförvaltning, ekonomiförvaltning och personalförvaltning samt koordinerande beredning mellan resultatområdena och på sektornivå. Till förvaltningschefens uppgifter hör också uppgifterna som serviceområdeschef inom sektorns interna gemensamma och tekniska stödservice.

Behörighetsvillkor är lämplig högre högskoleexamen.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).
Övrig språkkunskap räknas som merit.

En förtjänstfull skötsel av uppgiften förutsätter kännedom om offentlig förvaltning och tillräcklig förvaltningserfarenhet.

Vi värdesätter dessutom
- samarbetsförmåga, handlingskraft och förmåga att samtidigt hantera många olika uppgifter
- utvecklings- och innovationsförmåga
- kommunikationsfärdigheter och vana att uppträda samt förmåga att fatta beslut
- ekonomikunnande och förmansfärdigheter
- förmåga att producera och analysera information till stöd för beslutsfattandet.
- arbetserfarenhet inom social- och hälsosektorn räknas som merit
- övriga särskilda meriter.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Sektordirektör Jukka Kentala, tfn 040 718 3660
HR-controller Päivi Berg tfn 044 475 0269
fornamn.efternamn(at)vasa.fi