Open vacancy Lojo stad

Sommarjobbare

Lojo stadLojo stadLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-06-9-18
Första ansökningsdag: 
5.2.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 23.00
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Sommarjobb
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
enligt avtal
Arbetsbeskrivning

Lojo stads sektor Livskraft söker sommarjobbare för varierande uppgifter under 1-3 månader. Staden anställer skolelever och studerande som sommarjobbare. Nedre åldersgräns är avslutad grundskola under våren 2018.

Du kan söka sommarjobb vid flera olika enheter inom staden.

Du kan söka till två arbetsenheter. Du ska välja det alternativ du i första hand föredrar under punkten i ansökan: Var vill du i första hand arbeta? och ett andra alternativ: Var vill du arbeta? På stadens webbsidor på www.lohja.fi kan du läsa mer om olika arbetsenheter.

Ansökan om sommarjobb lämnas in elektroniskt på webben på www.kuntarekry.fi. De sökande informeras om valen senast 28.3.2018.

Sommarjobb inom sektorn LIVSKRAFT 2018

Serviceproduktionen:
- Logistiktjänster: biträdande uppgifter vid logistikenheten

- Byggherreverksamhet och stadsteknik: uppgifter inom trafikledsunderhållet, sommarjobbare för parkarbete samt praktikanter från trädgårdsbranschen för parkarbete, till vattenverket assistent till föreståndare vid pumpverket och reningsverket

- Lokaltjänster: biträdande uppgifter inom fastighetsunderhållet, biträdande byggnadstekniska uppgifter, målararbeten, uppgifter för lokalvårdare och kosthållsarbetare

Stadsinnehåll:

-Museet: Sommarguider till Johannes Lohilampi museum och Paikkari torp i Sammatti från juni till mitten av augusti. I arbetsuppgifterna ingår att hålla museerna öppna och se till att lokalerna är i skick. Arbetet kräver minst 18 års ålder, kunskaper i svenska och engelska och kundserviceanda.

Till Lojo museum från maj till slutet av augusti. Till arbetsuppgifterna hör att ta hand om museets kafé och övervaka utställningarna. Vi förutsätter vana från att sköta ett kafé, ett hygienpass, förmåga att organisera och kundserviceanda.

- Turism och Tytyri upplevelsegruva: arbetet kräver goda språkkunskaper (finska, engelska och svenska), positiv serviceanda och initiativförmåga, kännedom om Lojo, beredskap att arbeta under veckoslut, goda IT-färdigheter och minst 18 års ålder.

Stadsutvecklingen

- Planläggningen: sommarpraktikant, studerande inom arkitekt- eller landskapsarkitektutbildningen eller lämplig utbildning för planerings- och utredningsuppgifter inom planläggningen

- för terrängmätningsuppgifter inom fastighets- och kartverksservicen

- för olika kontorsuppgifter inom byggnadstillsynen; t.ex. skanning av pappersmaterial. Arbetet kräver minst 18 års ålder.

- för biträdande uppgifter och uppgifter av projekttyp inom miljöskyddet: naturkartläggningar, naturvårdsarbete, kartläggning av bäckar och källor, företagsövervakning och företagsinspektioner, tillsyn och rådgivning när det gäller miljöskyddsföreskrifter, kontroll av oljecisterner och avloppsärenden, datasystemlagringar, beredning av meddelanden och anvisningar som gäller miljöskyddet, preliminära berednings- och tillsynsuppgifter som gäller miljötillståndsärenden samt utredning efteråt gällande nedskräpningsfrågor. Till sommarjobb inom miljöskyddet anställs studerande på yrkes- och högskola och universitet eller personer med motsvarande erfarenhet (till sommarjobb kan inte anställas grundskoleelever eller gymnasieelever).

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

Vill du ha mer information, skicka gärna e-post till rekrytointi@lohja.fi.

Elektronisk ansökan kan lämnas in på adressen www.kuntarekry.fi senast den 28.2.2018 kl 23.