Open vacancy Åbo stad

Servicechef

Åbo stadÅbo stad, Fritidssektorn, Bibliotekstjänster, Interna tjänsterÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU00-44-6-18
Första ansökningsdag: 
2.2.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 15.00
Lön: 
3 213,85 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.4.2018
Arbetsbeskrivning

Inom Åbo stadsbiblioteks interna tjänster har ledigförklarats en tjänst som servicechef fr.o.m. 1.4.2018. En viktig del av uppgiftsfältet är att möjliggöra informationsledningen som grundar sig på uppföljning av verksamheten, statistikföring och bedömning av effekter. Servicechefen deltar i utvecklandet av biblioteket och ledningsgruppens arbete. Servicechefen deltar i koordineringen av personal- och ekonomiärenden på Åbo stadsbibliotek.

Behörighetsvillkoren är högre högskoleexamen som omfattar eller utöver vilken har slutförts minst 60 studieveckor på högskolenivå inom biblioteks- och informationsbranschen, god lämplig arbetserfarenhet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Som merit räknas mångsidig kännedom om biblioteks- och kommunsektorn, goda kunskaper i användningen av statistiska metoder och analyseringen av data och intresse för att utveckla metoderna.

Vi erbjuder en intressant utsiktspost för utvecklandet av biblioteksverksamheten i en inspirerande och yrkeskunnig arbetsgemenskap.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Direktör för bibliotekstjänster Rebekka Pilppula, e-post rebekka.pilppula@turku.fi, tfn 050 590 7691

Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Utöver elektronisk ansökan kan man också lämna in en skriftlig ansökan före utgången av ansökningstiden till: Fritidssektorn, registratorskontoret, PL 248, 20101 Åbo