Open vacancy Vörå kommun

Fysioterapeut

Vörå kommunÄldreomsorgenVörå
Arbetsnyckel: 
166297
Första ansökningsdag: 
2.2.2018
Sista ansökningsdag: 
25.2.2018 23.59
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Det väntar ett intressant, utmanande och ansvarsfullt arbete på dig inom Vörå kommuns äldreomsorg. Arbetet är en tillsvidareanställning med heltidsarbete. Din viktigaste målgrupp är hemservicens klienter och enligt behov övriga klienter som får service inom äldreomsorgen.

Fysioterapeutens arbete omfattar bl.a. planering och praktiskt förverkligande av de äldres rehabiliteringsgrupper, enskild rehabilitering, testning och värdering av klienternas funktionsförmåga, samt handledning av personal i rehabiliterings- och hjälpmedelsärenden. Därtill är fysioterapeuten medlem i SAS-gruppen som rehabiliteringsexpert.

Arbetet förutsätter ett starkt engagemang för att utveckla en klientinriktad och rehabiliterande verksamhetsmodell. Därtill bra interaktionsförmåga, självständighet och flexibilitet, samt en önskan att utveckla arbetet och det multiprofessionella samarbetet. Som merit räknas erfarenheter av motsvarande arbete. Arbetet förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), fysioterapeut examen. Befattningen förutsätter fr.o.m. 1.3.2018 ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Befattningen har 4 månaders prövotid. Vörå kommun är tvåspråkig varför en framgångsrik arbetsinsats förutsätter kunskaper i båda inhemska språken.

Befattningen söks elektroniskt via Kuntarekry. Till ansökan bifogas en CV, samt arbetsintyg och examensbetyg.

Organisationsbeskrivning

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Kontaktuppgifter

Äldreomsorgschef Lisen Bäck, tel. 050 325 0742, lisen.back@vora.fi eller Boendeledare Annika Kvist-Östman, tel. 06-382 1420, (bäst nåbar mån-fre kl. 9-10), annika.kvist-ostman@vora.fi