Open vacancy Åbo stad

Talterapeut

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Hälsovårdsservice, Polikliniktjänster, Medicinsk rehabiliteringÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-30-17-18
Första ansökningsdag: 
2.2.2018
Sista ansökningsdag: 
19.2.2018 15.00
Lön: 
2 857,35 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.3.2018
Arbetsbeskrivning

Till arbetsuppgifterna hör att ge vuxna talterapitjänster på sjukhusets vårdavdelningar och inom öppenvården.
Talterapeuten undersöker och rehabiliterar vuxna med olika störningar i tal, språk, kommunikation, röst samt sväljning. Talterapeuten bedömer även metoder som stöder och ersätter tal samt behovet av kommunikationshjälpmedel och hjälper klienten att använda dem.
Till talterapeutens arbetsuppgifter hör också att handleda anhöriga och vårdpersonalen samt ordna med tolktjänster åt personer med talskada och handleda tolken.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94).

Den som väljs till tjänsten ska vara en legitimerad talterapeut.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Eija Ahti, ledande talterapeut, tfn 040 1 549 603, eija.ahti@Turku.fi

Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning.