Open vacancy Vörå kommun

Närvårdare

Vörå kommunÄldreomsorgoenVöråvägen 18Vörå
Arbetsnyckel: 
166958
Första ansökningsdag: 
2.2.2018
Sista ansökningsdag: 
25.2.2018 23.59
Lön: 
Enligt AKTA.
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

En heltids befattning som närvårdare vid Marielunds effektiverade serviceboende. På Marielund bor äldre personer som har många sjukdomar och behöver mycket hjälp i sina dagliga funktioner. Målet med verksamheten är att upprätthålla den boendes funktionsförmåga och resurser. Vård i livets slutskede ordnas i regel på enheten. Samarbete med den boendes anhöriga är en viktig del av det dagliga arbetet. Till arbetsuppgifterna hör vård- och omsorgsuppgifter. Närvårdaren deltar i läkemedelsbehandlingen efter erhållet läkemedelstillstånd, bedömer den boendes funktionsförmåga och vårdbehov och upprättar utifrån dessa en vårdplan för den boende. Närvårdaren är medlem i det multiprofessionella vårdteamet och deltar i handledningen av studerande.

Meriterande för sökanden är arbetserfarenhet från äldreomsorgen, engagemang för en klientinriktad och rehabiliterande vård, samt ett multiprofessionellt samarbete.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), närvårdar examen. Befattningen förutsätter fr.o.m. 1.3.2018 ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett godkänt hygienpass. Befattningen har en 4 månaders prövotid. Vörå kommun är tvåspråkig varför en framgångsrik arbetsinsats förutsätter kunskaper i båda inhemska språken.

Befattningen söks elektroniskt via Kuntarekry. Till ansökan bifogas en CV, samt arbetsintyg och examensbetyg.

Organisationsbeskrivning

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Kontaktuppgifter

Boendeledare Annika Kvist-Östman, tel. 06-382 1420, (bäst nåbar mån-fre kl. 9-10), annika.kvist-ostman@vora.fi.