Open vacancy Vörå kommun

Närvårdare

Vörå kommunÄldreomsorgenVöråvägen 18Vörå
Arbetsnyckel: 
167023
Första ansökningsdag: 
2.2.2018
Sista ansökningsdag: 
25.2.2018 23.59
Lön: 
Enligt AKTA.
Arbetets karaktär: 
Deltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse.
Arbetsbeskrivning

Det väntar ett intressant och ansvarsfullt arbete på dig inom Vörå kommuns nattpatrull. Det är en tillsvidareanställning med en arbetstid på 65 % av heltidsarbete.

I nattpatrullen arbetar två närvårdare som gör planerade klientbesök enligt vård- och serviceplan samt rycker ut vid alarm från trygghetstelefoner. Målsättningen är att hemserviceklienter har tillgång till service enligt behov 24/7, vilket möjliggör ett så långt hemmaboende som möjligt. I verksamhet beaktar vi klientens egna resurser beaktande av hans/hennes självbestämmanderätt. Arbetet förverkligas med ett rehabiliterande arbetssätt i vården. Arbetet förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Meriterande för sökanden är arbetserfarenhet från äldreomsorgen, engagemang för en klientinriktad och rehabiliterande vård, samt ett multiprofessionellt samarbete.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), närvårdar examen. Befattningen förutsätter fr.o.m. 1.3.2018 ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett godkänt hygienpass. Befattningen har en 4 månaders prövotid. Vörå kommun är tvåspråkig varför en framgångsrik arbetsinsats förutsätter kunskaper i båda inhemska språken.

Befattningen söks elektroniskt via Kuntarekry. Till ansökan bifogas en CV, samt arbetsintyg och examensbetyg.

Organisationsbeskrivning

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Kontaktuppgifter

Hemserviceledare Joanna Hermans, tel. 06-382 1421, (bäst nåbar mån-fre kl. 9-10), joanna.hermans@vora.fi.