Open vacancy Vörå kommun

Närvårdare

Vörå kommunÄldreomsorgenVöråvägen 18Vörå
Arbetsnyckel: 
166992
Första ansökningsdag: 
2.2.2018
Sista ansökningsdag: 
25.2.2018 23.59
Lön: 
Enligt AKTA.
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse.
Arbetsbeskrivning

Det väntar ett intressant och ansvarsfullt arbete på dig inom Vörå kommuns hemservice, 2 tillsvidareanställningar som närvårdare med heltidsarbete.

Närvårdarens arbete inom hemservice är mångsidigt och med en stor självständighet. Till arbetsuppgifterna hör vård- och omsorgsuppgifter. I vårdarbetet betonar vi främjande av funktionsförmåga och ett rehabiliterande arbetssätt. Vi har en nära kontakt med anhöriga och närstående, samt med övriga samarbetspartners. Inom hemservice använder vi oss aktivt av teknologins möjligheter och vi använder oss bl.a. av mobilutrustning. Arbetet förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Meriterande för sökanden är arbetserfarenhet från äldreomsorgen, engagemang för en klientinriktad och rehabiliterande vård, samt ett multiprofessionellt samarbete.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), närvårdar examen. Befattningen förutsätter fr.o.m. 1.3.2018 ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett godkänt hygienpass. Befattningen har en 4 månaders prövotid. Vörå kommun är tvåspråkig varför en framgångsrik arbetsinsats förutsätter kunskaper i båda inhemska språken.

Befattningen söks elektroniskt via Kuntarekry. Till ansökan bifogas en CV, samt arbetsintyg och examensbetyg.

Organisationsbeskrivning

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Kontaktuppgifter

Hemserviceledare Joanna Hermans, tel. 06-382 1421, (bäst nåbar mån-fre kl. 9-10), joanna.hermans@vora.fi.