Open vacancy Vasa stad

Planläggare

Vasa stadTekniska sektorn / PlanläggningenVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-04-8-18
Första ansökningsdag: 
6.2.2018
Sista ansökningsdag: 
9.3.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt TS
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stad söker två planläggare på viss tid.

Till uppgifterna hör deltagande i upprättandet av general- eller detaljplaner, utarbetande av separatutredningar, beredande av undantagslov, myndighets- och intressentsamarbete samt kundserviceuppgifter. Uppgifterna är placerade inom Vasa stads planläggning.

Vi söker arkitekter, samhällsplanerare, arkitektstuderande eller studerande från samhällsplaneringssidan som är i slutskedet av sina studier och i vilkas examen eller studier ingår samhällsplanering.

Vi förutsätter studier i samhällsplanering.

Vi värdesätter praktisk erfarenhet av markanvändningsplanering, initiativrikedom, samarbetsförmåga och interaktionsfärdigheter.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso, tfn 040 550 0757