Open vacancy Åbo stad

Sjukskötare

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Äldreomsorg och handikappservice, Äldreomsorg, Boendeservice för äldre, Äldreomsorgscentral 2, Kerttuli, avdelning 5Åbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-60-28-18
Första ansökningsdag: 
5.2.2018
Sista ansökningsdag: 
19.2.2018 15.00
Lön: 
2 293,00 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.3.2018
Arbetsbeskrivning

Befattning som sjukskötare vid åldringshemmet/vid enheten för serviceboende med heldygnsomsorg. Vid enheten bor äldre personer som har många sjukdomar och behöver mycket hjälp i sina dagliga funktioner. Verksamheten är boendeinriktad och stimulerande. Målet med verksamheten är att upprätthålla den boendes funktionsförmåga och resurser. Vård i livets slutskede ordnas i regel vid enheten. Samarbetet med den boendes närmaste anhöriga utgör en viktig del av det dagliga arbetet. Sjukskötaren ansvarar för såväl de boendes läkemedelsbehandling som vårdarbetet och ärenden som gäller de boendes sjukvård. Läkaren besöker enheten varje vecka. När det gäller att bedöma vårdbehovet och upprätta vårdplanen använder sjukskötaren kvalitetssystemet RAI (Resident Assessment Instrument) och den information som det genererar. Sjukskötaren ansvarar för det multiprofessionella vårdteamet. Handledningen av studerande ingår också i sjukskötarens uppgifter. Enheten ligger vid Hofrättsgatan 3.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94).

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Jokinen Maarit, enhetschef 040 161 8652

Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning.