Open vacancy Lojo stad

Miljöhälsochef

Lojo stadLojo stad, Livskraft, MiljösektornLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-06-10-18
Första ansökningsdag: 
7.2.2018
Sista ansökningsdag: 
2.3.2018 15.00
Lön: 
Det kommunala tjänstekollektivavtalet
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.4.2018 enligt avtal
Arbetsbeskrivning

Lojo miljöhälsotjänster är ett samarbetsområde som omfattar Lojo, Vichtis, Högfors och Sjundeå. Lojo är värdkommun. Samarbetsområdet har cirka 92 000 invånare. Personalen består av 7 hälsoinspektörer, 4 stadsveterinärer, en hygieniker/tillsynsveterinär samt en miljöhälsochef.

Lojo miljöhälsotjänster söker en miljöhälsochef för fast anställning till enheten i Lojo. Miljöhälsochefen är chef för veterinärerna och hälsoinspektörerna. Miljöhälsochefen ansvarar för verksamheten inom miljö- och hälsoskyddet.

Den som väljs till tjänsten ska ha lämplig behörighet. Av den som väljs till tjänsten förutsätts behörighet enligt 41 § i folkhälsolagen (928/2005), 35 § i livsmedelslagen (23/2006) och 7 § 3 mom. i hälsoskyddslagen (763/1994). Den som väljs ska ha tillräcklig erfarenhet av och kännedom om uppgifter som gäller att verkställa miljö- och hälsoskyddet.

Uppgiften förutsätter samarbetsförmåga, kunskap om kommunal förvaltning, självständigt arbete, förmåga att fatta beslut och goda kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska. Dessutom uppskattar vi lednings- och organiseringsförmåga samt samarbets- och interaktionsfärdigheter som påvisats i praktiskt arbete. Kommunal erfarenhet av chefsuppgifter kan räknas som merit. Sökanden ska ha körkort och beredskap att använda egen bil i skötseln av arbetsuppgifterna.

Lönesättningen följer det kommunala tjänstekollektivavtalet.
Vid tillsättningen av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader.
Den som väljs till tjänsten ska innan valet fastställs uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd från företagshälsovården vid Lojo stad.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

miljöhälsochef Päivikki Putkonen, tfn. 050 527 6198
Stadsutvecklingsdirektör Tapio Ruutiainen 19.2.-2.3.2018, tfn. 044 374 3793

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 2.3.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet /LOH-06-10-18.