Open vacancy Lovisa stad

Byggherreingenjörsuppgift

Lovisa stadLovisa stadLovisa
Arbetsnyckel: 
167267
Första ansökningsdag: 
8.2.2018
Sista ansökningsdag: 
9.3.2018 12.00
Lön: 
TS
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Lovisa stads lokalserviceenhet söker en byggherreingenjör i ordinarie anställning.

Verksamhetsområdet är lokalserviceenheten.

Byggherreingenjören sköter verksamhetsområdets byggherreuppgifter. Dessa innefattar uppgifter som anknyter bland annat till arbetarsäkerhet, konkurrensutsättningar, att uppgöra material för anbudsbegäran samt att sköta, att bereda, ingå och övervaka entreprenadavtal. Vi sköter en del av uppgifterna med hjälp av externa planeringsbyråer.

Byggherreingenjören deltar i planeringen och uppföljningen av upprätthållandet inom verksamhetsområdet. Till denna helhet anknyter bland annat att med hjälp av externa planeringsbyråer göra upp serviceprogram samt bedömningar och undersökningar av byggnaders skick.

Minimibehörighetsvillkor är en avlagd teknikerexamen inom byggbranschen vid ett tekniskt institut. Kompetens inom övervakning, mer omfattande kompetens vad gäller planering och avtal samt arbetserfarenhet med motsvarande uppgifter ses som merit.

För att du ska kunna sköta uppgiften krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och tillräckliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Vi iakttar en prövotid på fyra månader.

Arbetet börjar enligt överenskommelse.

Vi betalar lön i enlighet med det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal, TS.

Vi ber dig lämna in din ansökan senast 9.3.2018 före klockan 12.00 på adressen www.kuntarekry.fi.

Organisationsbeskrivning

Lovisa är en livskraftig kuststad som har nästan 16 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet.

Kontaktuppgifter

Ytterligare uppgifter av lokalchef Antti Kinnunen, tfn 0440 555 412. Du kan också skicka frågor per e-post till adressen antti.kinnunen@loviisa.fi.