Open vacancy Åbo stad

Biträdande avdelningsskötare

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Hälsovårdsservice, Sjukhustjänster, Akutavdelningsgruppen, Akuta vårdavdelningen 26Åbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-30-33-18
Första ansökningsdag: 
9.2.2018
Sista ansökningsdag: 
26.2.2018 15.00
Lön: 
2 561,00 €/mån
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
6.4.2018
Arbetsbeskrivning

Tjänst som biträdande avdelningsskötare.

Behörighetsvillkoren är lämplig högskoleexamen och legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) eller tidigare godkänd behörighet för avdelningsskötare.

Dessutom förutsätter vi att du skaffar tillstånd för läkemedelsbehandling (Love) under prövotiden om du inte har gjort det tidigare.

Erfarenhet av chefsuppgifter räknas som merit.

På den akuta inremedicinska avdelningen 26 vårdar vi geriatriska Åbopatienter som insjuknat akut. Våra patienter kommer huvudsakligen från den geriatriska polikliniken och akutmottagningen. På vår avdelning sköter vi också tömningsbehandlingar för patienter som går till den gastroenterologiska polikliniken för endoskopi. Vår avdelningsläkare är specialiserad på geriatri.

Till avdelningen kommer patienterna oftast på grund av att de insjuknat i olika infektioner eller fallit omkull. Vårt mål är att ge en god patientorienterad vård samt att bevara och förbättra funktionsförmågan i ett gott samarbete med patienterna och deras anhöriga. På vår avdelning arbetar också en fysioterapeut och en socialarbetare.

Arbetet sker i tre skift och vi tillämpar en arbetspassplanering som ger dig möjlighet att påverka dina arbetspass. Den biträdande avdelningsskötaren arbetar huvudsakligen i två skift.

Som merit räknas arbetserfarenhet av sjukhusarbete och chefsuppgifter.

Välkommen med och utveckla verksamheten på avdelningen!

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

avdelningsskötare Mervi Lisinen, mervi.lisinen@turku.fi, tfn 040 7454084

Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning.