Open vacancy Vasa stad

Landskapsarkitekt

Vasa stadTekniska sektorn / PlanläggningenVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-04-10-18
Första ansökningsdag: 
8.2.2018
Sista ansökningsdag: 
9.3.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt TS
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stad söker en landskapsarkitekt för viss tid (cirka 1 år).

Nu är det möjligt att pröva på mångsidiga uppgifter inom samhällsplanering inom Vasa stads planläggning. Ett vikariat som landskapsarkitekt är ledigt i regioncentret som är känt för sin energi och historia. Du är välkommen att arbeta i ett multiprofessionellt och ungdomligt sakkunnigteam inom markanvändningen.

Till uppgifterna hör grönområdesplanering, styrning och uppföljning av stadslandskapsutvecklingen. Myndighetssamarbete, regionalt samarbete, planering och juridisk beredning. Handledning och rådgivning i anslutning till genomförandet och styrning av konsultarbeten i anslutning till uppgiftsområdena. Till uppgifterna hör deltagande i upprättandet av general- eller detaljplaner, utarbetande av separatutredningar, beredande av undantagslov, myndighets- och intressentsamarbete samt kundserviceuppgifter.

Behörighetsvillkor är landskapsarkitektexamen. Vi beaktar även landskapsarkitektstuderande som kommit långt i sina studier.
Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Vi förutsätter erfarenhet av samhälls- och grönplaneringsuppgifter.

Vi värdesätter initiativrikedom, samarbetsförmåga, interaktionsfärdigheter samt förmåga att behärska och tillägna sig dataprogram i anslutning till uppgifterna. Kännedom om markanvändningsplanering, lagstiftning i anslutning till byggande och annan miljölagstiftning samt offentlig förvaltning räknas som merit.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso tfn 040 550 0757 eller paivi.korkealaakso(at)vasa.fi