Open vacancy Kyrkslätts kommun

Avdelningsskötare

Kyrkslätts kommunKYRKSLÄTTS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, RESULTATOMRÅDET FÖR VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR DE ÄLDRE, SERVICEHUSET MÄNTYKOTIKyrkslätt
Arbetsnyckel: 
167001
Första ansökningsdag: 
7.2.2018
Sista ansökningsdag: 
2.3.2018 15.00
Lön: 
AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.5.2018
Arbetsbeskrivning

En ordinarie tjänst som avdelningsskötare inom välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätts kommun.

Kom för att leda och utveckla äldreomsorgen i Kyrkslätt tillsammans med oss!
Din arbetsplats är servicehuset Mäntykoti, som ägs av Stiftelsen för Kyrkslätts servicecentral och där Kyrkslätts kommun producerar vård- och stödtjänster.

Vi söker en yrkeskunnig person med äkta intresse för utvecklingen av verksamheten åt ett kundinriktat håll. Vi förväntar oss mycket av dig, men vi erbjuder dig en intressant arbetsplats, en tät och mångprofessionell arbetsgemenskap samt möjlighet att utveckla verksamheten.

Behörighetskrav: legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården med magisterexamen i hälsovetenskaper/hälsovård eller annan lämplig högskoleexamen eller specialexamen inom området eller yrkeshögskoleexamen (YH) inom hälsovården och 15 studieveckor lämplig tilläggsutbildning i förvaltning och arbetsledning samt tillräcklig arbetserfarenhet av chefsarbete.
Goda samarbets- och sociala färdigheter, utvecklingsvillighet och engagemang i utförandet av arbetsuppgifterna räknas som meriter. I arbetet behövs tillräckliga muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Arbetet börjar enligt överenskommelse.

Den som blir vald skall för att bekräfta valet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Vi iakttar det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Organisationsbeskrivning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi.

Kontaktuppgifter

Skicka din ansökan före 2.3.2018 kl. 12:00 på kommunrekrys elektroniska ansökningsblankett.

Ytterligare information ges av avdelningsskötare Sari Ahola, tfn 050 -3209106 och ansvarspersonen för välfärdstjänster för de äldre Gun-Lis Wollsten, tfn 050-5774785.