Open vacancy Lojo stad

Yrkesutbildad stödperson

Lojo stadLojo stad, Välfärd, SocialservicenLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-09-29-18
Första ansökningsdag: 
9.2.2018
Sista ansökningsdag: 
23.2.2018 15.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.3.2018 eller enligt avtal
Arbetsbeskrivning

Den grundläggande uppgiften för sektorn Välfärd är att främja ett lyckligt liv för Lojoborna. Sektorn producerar kundorienterat dagliga tjänster av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. Sektorn betjänar klienten utgående från klientens livssituation.

I Lojo utvecklas barnfamiljernas tjänster enligt regeringens spetsprojekt för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade samt att utveckla verksamhetskulturen.

Verksamheten med yrkesutbildade stödpersoner är avsedd för klienterna inom öppen- och eftervården. En yrkesutbildad stödperson kan också bidra med en insats under ett barns eller en ung persons placeringsprocess och i utskrivningsfasen. Verksamheten med yrkesutbildade stödpersoner syftar till att stödja klienten på olika sätt utifrån klientens egna utgångspunkter. De olika delområdena inom stödet kan vara sociala relationer, familjeförhållanden, arbetet, skolan, tidsanvändning och uträttande av ärenden, stöd till fritidsaktiviteter samt jagbilden, självkännedom, identiteten och självständighetsprocessen. Grunden för arbetet är en bedömning av servicebehovet eller en klientplan som en socialarbetare har utarbetat. Vi önskar att sökanden är innovativ, har goda samspelsfärdigheter och god förmåga att dokumentera.

Behörighetsvillkoret är en lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården med inriktning på det sociala området eller någon annan lämplig högskoleexamen. I befattningen tillämpas en genomsnittlig allmän arbetstid. Den valda ska före tillträdet eller inom den överenskomna tiden uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård och visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet I straffregisterlagen.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer information:
Chef(en) för barnfamiljearbetet Harald Holmström, tfn 044 374 1225

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 23.2.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-29-18.