Open vacancy Lojo stad

Psykiatrisk sjukskötare för ungdomar

Lojo stadLojo stad, Läkar- och vårdartjänsterna Lojo
Arbetsnyckel: 
LOH-09-30-18
Första ansökningsdag: 
9.2.2018
Sista ansökningsdag: 
26.2.2018 15.00
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.3.2018 eller enligt avtal
Arbetsbeskrivning

Lojo stad söker en psykiatrisk sjukskötare.

Mångsidigt psykiatriskt vårdarbete för ungdomar (åldern 13-17) Arbetsrummet är beläget vid ungdomscenter Harjula, samt vid stadens skolor. Befattningen är en del av hälsovårdscentralens psykiatriska vårdteam.

Behörighetsvillkoret för befattningen är behörighet som legitimerad sjukskötare med specialisering på psykiatrisk sjukvård enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Den valda ska före tillträdet eller inom den överenskomna tiden uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård och visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet I straffregisterlagen.

Lönen fastställs enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

avdelningskötare Marie Bergman-Auvinen tfn 044 374 0056

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 26.2.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-30-18.