Open vacancy Kaskö stad

EKONOMIDIREKTÖR FÖR STADSKONCERNEN

Kaskö stadEkonomiavdelningRådhusgatan 34Kaskö
Arbetsnyckel: 
167763
Första ansökningsdag: 
8.2.2018
Sista ansökningsdag: 
2.3.2018 15.00
Lön: 
AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
enligt avtal
Arbetsbeskrivning

Kom till idylliska, havsnära Kaskö stad
Kaskö stad söker en
EKONOMIDIREKTÖR FÖR STADSKONCERNEN
Tjänsten är i kraft tillsvidare.
Ekonomidirektören fungerar som aktiv controller inom stadskoncernen och svarar för den ekonomiska planeringen och utvecklingen i staden.
Centrala uppgifter är att svara för budgetering, bokslut, bokföring, riskhantering samt koordinering av upphandling.
Ekonomidirektören svarar för organisering och utveckling av räkenskapsväsendet i staden och kommunkoncernen samt för stadens ICT-ärenden.
Av personen som söks förutsätts lämplig högskoleexamen i ekonomi, tillräcklig erfarenhet inom branschen i uppgifter i anslutning till ekonomi samt god förmåga att använda de inhemska språken. Förmåga att fungera självständigt då det gäller ict-mjukvara och apparatur räknas som en fördel.
Lönevillkoren enligt AKTA, prövotiden är 6 mån. Innan valet fastställs skall sökanden förete ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Vid behov hjälper Kaskö stad med att finna en bostad.
Ansökningar sänds senast 2.3.2018 före kl. 15 till stadsstyrelsen i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, eller elektroniskt under adress info@kaskinen.fi. Tilläggsuppgifter ges vid behov av stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400-868780, förnamn.efternamn@kaskinen.fi och stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040-5023446.
Stadsstyrelsen i Kaskö

Organisationsbeskrivning

Kaskö är en liten idyllisk ö-stad där vi inom stadens organisation verkar nära kunden.

Kontaktuppgifter

Tilläggsuppgifter ges vid behov av stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400-868780, förnamn.efternamn@kaskinen.fi och stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040-5023446.