Open vacancy Vasa stad

Serviceplanerare

Vasa stadVasa stad / kultur- och biblioteksserviceVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-02-11-18
Första ansökningsdag: 
9.2.2018
Sista ansökningsdag: 
2.3.2018 15.45
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.4.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stadsbibliotek har fått ett regionalt utvecklingsuppdrag (Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek nr 660) med kommunerna Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten som område fr.o.m. 1.1.2018.

Vasa stads kultur- och biblioteksservice / interna och regionala tjänster utlyser en befattning som serviceplanerare.

Serviceplaneraren har i uppgift att 80 % av arbetstiden planera de regionala bibliotekstjänsternas innehåll t.ex. genom att utveckla bibliotekspersonalens kompetens på olika sätt. I uppgiften ingår utbildningsplanering och anordnande av utbildningar, handledning i digitala tjänster och apparater för personalen samt regional kommunikation. Därtill riktas 20 % av serviceplanerarens arbetstid på kommunikation inom kultur- och biblioteksservicen och i synnerhet på evenemangsproduktion i anslutning till digitala tjänster.

Behörighetsvillkor är för uppgiften lämplig högskoleexamen, pedagogisk kompetens och kommunikationskompetens samt god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (förordning 481/2003 bedömning av språkkunskaper). Uppgiften förutsätter vana att verka i en tvåspråkig miljö samt behärskande av och kunskaper om digitala apparater och tjänster. Vi förväntar oss en uppfattning om hur biblioteks- och kulturservicen kan utvecklas.

Viktiga egenskaper för att lyckas i uppgiften är att du är aktiv, framtidsinriktad, har organisations- och samarbetsförmåga samt interaktionsfärdigheter. I uppgiften ingår resor på ett stort område, så körkort är nödvändigt.

Den uppgiftsspecifika grundlönen är 2 800 €/månad. Arbetsveckotiden är 36,75 h och kan inbegripa kvällsarbete.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola
marita.ahola(at)vasa.fi
Servicechef Marja Mikola
marja.mikola(at)vasa.fi