Open vacancy Vasa stad

Ansvarig serviceplanerare

Vasa stadVasa stad / kultur- och biblioteksserviceVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-02-10-18
Första ansökningsdag: 
9.2.2018
Sista ansökningsdag: 
2.3.2018 15.45
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.4.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stadsbibliotek har fått ett regionalt utvecklingsuppdrag (Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek nr 660) med kommunerna Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten som område.

Vasa stads kultur- och biblioteksservice / interna och regionala tjänster utlyser en befattning som ansvarig serviceplanerare.

Den ansvariga serviceplaneraren har i uppgift att 60 % av arbetstiden planera och utveckla de regionala bibliotekstjänsterna samt sköta logistiska gemensamma lösningar. Till uppgiften hör konceptutveckling och pilottestning av tjänsterna samt utvecklande av möjligheterna att hålla kontakt inom det omfattande verksamhetsområdet. Därtill har den ansvariga serviceplaneraren i uppgift att 40 % av arbetstiden verka som system- och nättjänstansvarig inom Vasa stads kultur- och biblioteksservice, vilket inbegriper bl.a. i fråga om system konkurrensutsättning, upphandling och teknisk kontakt med leverantören. Till uppgiftsfältet hör planering av nättjänsternas innehåll, hantering av e-material, serviceområdets projekt och statistikföring gällande hela resultatområdet.

Behörighetsvillkor är för uppgiften lämplig högskoleexamen och mångsidig arbetserfarenhet som uppgiften förutsätter. Uppgiften förutsätter god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska. Vi förväntar oss en uppfattning om hur biblioteks- och kulturservicen kan utvecklas samt ekonomi-, projekt- och IT-kunskaper. Viktiga egenskaper för att lyckas i uppgiften är att du är aktiv, framtidsinriktad, har organisations- och samarbetsförmåga samt interaktions- och kommunikationsfärdigheter. I uppgiften ingår resor på ett stort område, så körkort är nödvändigt.

Den uppgiftsspecifika grundlönen är 3 000 €/månad. Arbetsveckotiden är 36,75 h och kan inbegripa kvällsarbete.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola
marita.ahola(at)vasa.fi
Servicechef Marja Mikola
marja.mikola(at)vasa.fi