Open vacancy Borgå stad

Gatubyggnadschef, tjänst

Borgå stadKommunteknikBorgå
Arbetsnyckel: 
167952
Första ansökningsdag: 
9.2.2018
Sista ansökningsdag: 
26.2.2018 12.00
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
3.4.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Borgå stads kommunteknik söker en gatubyggnadschef till en ordinarie tjänst från 3.4.2018 eller enligt överenskommelse.

Till uppgifterna hör att leda byggverksamheten och underhållet av gatuområden och andra allmänna områden, sköta uppgifter som gäller både byggherreverksamheten och också uppgifter som hör till den huvudsakliga genomföraren, ansvara för de administrativa ärenden i anslutning till byggandet, bereda tjänsteinnehavarbeslut och ärenden till nämnden, myndighetssamråd, koordinera och styra kommunaltekniska byggnadsprojekt, följa upp kostnader och utveckla kostnadshantering, leda personalen och utveckla den aktiva verksamheten i samarbete med dem som sköter planeringen och underhållet.

En utmärkt skötsel av arbetsuppgifterna förutsätter stort kunnande i infrastrukturbyggande och underhåll, personalledning och beredskap att möta utmaningar. Den som väljs bör ha en lösningsinriktad och utvecklingsinriktad inställning och god samarbetsförmåga.

Behörighetskravet är minst en lägre högskoleexamen inom infrastrukturbyggande samt erfarenhet av motsvarande uppgifter för gatu-/vägbyggande/underhåll och ledarskap. Sökandens erfarenhet av kännedom om verksamhetsförutsättningarna inom kommunalsektorn räknas som merit.

Den som väljs till arbetet bör uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut.
Prövotiden är sex månader. Lönen fastställs enligt AKTA.

Skicka din ansökan senast 26.2.2018 kl. 12 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Kontaktuppgifter

Ytterligare uppgifter ger kommunteknikchef Kari Hällström tfn 040 576 0206, kari.hallstrom@porvoo.fi